Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931 z póżn.zm.)

Data publikacji / wejścia w życie:

2010-10-31

Tematyka:

wykonawstwo, BHP

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101380931

Hasła powiązane