Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy (Dz.U. 2021 poz. 33 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2021-02-07

Tematyka:

wymagania, odpady, środki i substancje chemiczne, nadzór i kontrola, ochrona środowiska, ochrona zdrowia

Link:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000033

Hasła powiązane