Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2021-07-31

Tematyka:

dokumentacja, klasyfikacja, grunty budowlane

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001390

Hasła powiązane