Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2023-01-27

Tematyka:

dokumentacja, wykonawstwo, nadzór i kontrola

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000045

Hasła powiązane