Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2002-08-01

Tematyka:

dokumentacja, oznakowanie, wykonawstwo, modernizacja, rozbiórka i wyburzenia, BHP, ochrona zdrowia

Link:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000963

Hasła powiązane