Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z późn.zm.)

Data publikacji / wejścia w życie:

2007-07-20

Tematyka:

ochrona przed hałasem

Link:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000112

Hasła powiązane