Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2000-10-11

Tematyka:

wykonawstwo, transport i składowanie, BHP

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000260313

Hasła powiązane