Leksykon

Typ dokumentu:

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2003-09-20

Tematyka:

wykonawstwo, BHP

Link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030470401

Hasła powiązane