Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

PN-EN ISO 717-1:2013-08 E

Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

Wersja językowa:

angielska

Data publikacji / wejścia w życie:

2013-08-21

Wprowadza normę:

EN ISO 717-1:2013 , ISO 717-1:2013

Zastępuje normę:

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 , PN-EN ISO 717-1:1999

Tematyka:

badania, elementy budynku, budynki, ochrona przed hałasem

Hasła powiązane