Leksykon

Typ dokumentu:

poprawka

Numer normy / dokumenu:

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008

Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2008-11-28

Wprowadza normę:

EN ISO 717-1:1996/A1:2006

Zastąpiona przez normę:

PN-EN ISO 717-1:2013-08

Tematyka:

badania, elementy budynku, budynki, ochrona przed hałasem