Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

1999-01-07

Wprowadza normę:

EN ISO 717-1:1996

Zastępuje normę:

PN-B-02152-03:1987 , PN-B-02152-01:1987

Zastąpiona przez normę:

PN-EN ISO 717-1:2013-08

Tematyka:

badania, elementy budynku, budynki, ochrona przed hałasem