Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

PN-EN ISO 3382-2:2010

PN-EN ISO 3382-2:2010 Akustyka - Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń - Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2010-05-14

Wprowadza normę:

EN ISO 3382-2:2008/AC:2009 , EN ISO 3382-2:2008

Zastępuje normę:

PN-EN ISO 3382-2:2008 E

Tematyka:

badania, budynki, ochrona przed hałasem

Hasła powiązane