Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

PN-EN ISO 16283-1:2014-05

PN-EN ISO 16283-1:2014-05 Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2019-06-18

Wprowadza normę:

EN ISO 16283-1:2014 , ISO 16283-1:2014

Zastępuje normę:

PN-EN ISO 140-5:1999 , PN-EN ISO 140-14:2006 , PN-EN ISO 140-4:2000 , PN-EN ISO 140-7:2000

Tematyka:

badania, elementy budynku, budynki, ochrona przed hałasem

Hasła powiązane