Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

PN-EN ISO 10140-4:2011 E

PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 4: Procedury pomiarowe i wymagania

Wersja językowa:

angielska

Data publikacji / wejścia w życie:

2011-03-11

Wprowadza normę:

EN ISO 10140-4:2010

Zastępuje normę:

PN-EN ISO 140-1:1999 , PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2007 , PN-EN 20140-10:1994 , PN-EN ISO 140-11:2005 E , PN-EN 20140-3:1999 , PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 , PN-EN ISO 140-6:1999 , PN-EN ISO 140-8:1999

Tematyka:

badania, elementy budynku, ochrona przed hałasem

Hasła powiązane