Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

PN-EN 771-4+A1:2015-10

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2016-12-29

Wprowadza normę:

EN 771-4:2011+A1:2015 (zharmonizowana)

Zastępuje normę:

PN-EN 771-4:2012

Tematyka:

właściwości użytkowe, beton komórkowy, mury

Hasła powiązane