Typ dokumentu: norma
Numer normy / dokumentu: PN-EN 771-4+A1:2015-10 E

Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

Wersja językowa: angielska
Data publikacji / wejścia w życie: 2015-10-26
Wprowadza normę: EN 771-4:2011+A1:2015 (zharmonizowana)
Zastępuje normę: PN-EN 771-4:2012
Tematyka: właściwości użytkowe, beton komórkowy, mury