Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

PN-EN 206+A1:2016-12 E

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Wersja językowa:

angielska

Data publikacji / wejścia w życie:

2016-12-13

Wprowadza normę:

EN 206:2013+A1:2016

Zastępuje normę:

PN-EN 206:2014-04 E , PN-EN 206:2014-04

Tematyka:

właściwości użytkowe, beton