Typ dokumentu: załącznik krajowy
Numer normy / dokumentu: PN-EN 1997-1:2008/NA:2011

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

Wersja językowa: polska
Data publikacji / wejścia w życie: 2011-10-27
Tematyka: projektowanie, geotechnika