Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

PN-EN 1997-1:2008

Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2008-05-06

Wprowadza normę:

EN 1997-1:2004

Zastępuje normę:

PN-B-02014:1988 , PN-EN 1997-1:2005 E , PN-B-02479:1998 , PN-B-02482:1983 , PN-B-03010:1983 , PN-B-03020:1981 , PN-B-03040:1980 , PN-B-03322:1980

Tematyka:

projektowanie, geotechnika

Hasła powiązane