Leksykon

Typ dokumentu:

załącznik krajowy

Numer normy / dokumenu:

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2014-03-11

Zastępuje normę:

PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010

Tematyka:

mury, projektowanie, bezpieczeństwo konstrukcji

Hasła powiązane