Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2013-12-18

Wprowadza normę:

EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Zastępuje normę:

PN-EN 1996-1-1:2010 , PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010

Tematyka:

mury, projektowanie, bezpieczeństwo konstrukcji

Hasła powiązane