Leksykon

Typ dokumentu:

poprawka

Numer normy / dokumenu:

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2010-03-31

Tematyka:

mury, projektowanie, bezpieczeństwo konstrukcji