Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

PN-EN 1996-1-1:2010

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2010-03-18

Wprowadza normę:

EN 1996-1-1:2005/AC:2009 , EN 1996-1-1:2005

Zastępuje normę:

PN-EN 1996-1-1:2006 E , PN-B-03002:2007

Zastąpiona przez normę:

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 , PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

Tematyka:

mury, projektowanie, bezpieczeństwo konstrukcji