Leksykon

Typ dokumentu:

załącznik krajowy

Numer normy / dokumenu:

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010

Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2010-09-17

Tematyka:

projektowanie, bezpieczeństwo konstrukcji, oddziaływania

Hasła powiązane