Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

PN-B-02151-2:2018-01

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2018-01-09

Zastępuje normę:

PN-B-02151-02:1987 , PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05

Tematyka:

wymagania, projektowanie, budynki, ochrona przed hałasem

Hasła powiązane