Leksykon

Typ dokumentu:

zarządzenie

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. 2021 poz. 1188 z późn. zmianami)

Data publikacji / wejścia w życie:

2016-12-12

Tematyka:

oszczędność energii i ochrona cieplna

Link:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210001188&SessionID=495CE0027C3377556BFEE00BECF68732CE608634

Hasła powiązane