Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

ISO 717-1:2013

Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation

Wersja językowa:

angielska

Data publikacji / wejścia w życie:

2013-02-19

Zastępuje normę:

ISO 717-1:1996 , ISO 717-1:1996/Amd 1:2006

Tematyka:

badania, elementy budynku, budynki, ochrona przed hałasem