Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

EN ISO 717-1:2013

Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2013)

Wersja językowa:

angielska

Data publikacji / wejścia w życie:

2013-03-06

Zastępuje normę:

EN ISO 717-1:1996/A1:2006 , EN ISO 717-1:1996

Tematyka:

badania, elementy budynku, budynki, ochrona przed hałasem