Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

EN 771-4:2011+A1:2015

Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units

Wersja językowa:

angielska

Data publikacji / wejścia w życie:

2015-08-19

Norma zharmonizowana:

TAK

Data dostepności jako norma zharmonizowana:

2016-06-10

Koniec okresu przejściowego:

2017-06-10

Zastępuje normę:

EN 771-4:2011

Data wycofania:

2021-12-04

Tematyka:

właściwości użytkowe, beton komórkowy, mury

Hasła powiązane