Leksykon

Typ dokumentu:

norma

Numer normy / dokumenu:

EN 206:2013+A2:2021

EN 206:2013+A2:2021 Concrete - Specification, performance, production and conformity

Wersja językowa:

angielska

Data publikacji / wejścia w życie:

2021-03-17

Zastępuje normę:

EN 206:2013+A1:2016

Tematyka:

właściwości użytkowe, beton