Leksykon

Typ dokumentu:

dyrektywa

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Wersja językowa:

polska

Data publikacji / wejścia w życie:

2018-12-24

Tematyka:

oszczędność energii i ochrona cieplna

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX:32018L2001

Hasła powiązane