Leksykon

Typ dokumentu:

dyrektywa

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Data publikacji / wejścia w życie:

2010-07-08

Tematyka:

dokumentacja, projektowanie, użytkowanie, budynki, oszczędność energii i ochrona cieplna

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32010L0031

Hasła powiązane