ikona modułu

Zużycie zaprawy tynkarskiej

Kalkulator służy do obliczania ilości tynku lub zaprawy tynkarskiej potrzebnej do wykonania 1m2 muru.

 

Zobacz również: Kalkulator zużycia elementów w murowych i zaprawy murarskiej

 

 

1.1 Wybierz z naszej bazy danych

Liczba warstw 1 lub 2. Zakres grubości warstwy od ... do ... mm

1.2 ...lub podaj swoje dane

Grubości spoin dla zapraw cienkowarstwowych od 0,5 mm do 3,0 mm (przyjmuje się wartość do obliczeń 2,0 mm) oraz dla zapraw zwykłych i lekkich od 6 mm do 15 mm (przyjmuje się wartość do obliczeń 10,0 mm). Klej poliuretanowy lub bez zaprawy ("mur suchy") 0 mm.

[mm]
Zużycie zaprawy tynkarskiej = [dm3/m2 ( l/m2)]
Zużycie suchej mieszanki = [kg/m2]