ikona modułu

Zużycie elementów murowych i zaprawy

Kalkulator służy do obliczania liczby elementów murowych i ilości zaprawy potrzebnej do wykonania muru, w którym elementy murowe mają szerokość równą grubości muru.

 

Liczba elementów murowych i ilość zaprawy murarskiej potrzebnej do wykonania 1m2 muru zależy od:

  • wymiarów elementów murowych
  • rodzaju i sposobu wykonania spoin w murze

 

 

1.1 Wybierz z naszej bazy danych

1.2 ...lub podaj swoje dane

[mm]
[mm]
[mm]

2. Sposób wykonania spoin w murze

Grubości spoin dla zapraw cienkowarstwowych od 0,5 mm do 3,0 mm (przyjmuje się wartość do obliczeń 2,0 mm) oraz dla zapraw zwykłych i lekkich od 6 mm do 15 mm (przyjmuje się wartość do obliczeń 10,0 mm). Klej poliuretanowy lub bez zaprawy ("mur suchy") 0 mm.

[mm]
[%]
Minimalny stopień wypełnienia zaprawą spoiny pasmowej, można wpisać większą wartość. Spoina wsporna jest pasmową, jeżeli jest wypełniona zaprawą pasmami równoległymi do lica ściany, na sumarycznej szerokości nie mniejszej od 40 % grubości muru i szerokości każdego z pasm nie mniejszej od 30 mm
[%]
Spoinę czołową (pionową) uznaje się za wypełnioną zaprawą, jeżeli znajduje się na całej wysokości spoiny i szerokości powyżej 40%. Na całej szerokości należy wypełnić zaprawą spoiny czołowe w murach zbrojonych zginanych i ścinanych przez spoiny
Liczba elementów murowych = [szt./m2]
Liczba palet / 1m2 = [szt.]
Ilość zaprawy = [dm3/m2]
Zużycie suchej mieszanki = [kg/m2]
Ilość worków = [kg/m2]