ikona modułu

Wytrzymałości muru na ściskanie - fk, fd

Parametry wytrzymałości na ściskanie muru oblicza się wg zasad podanych w normie PN-EN 1996-1-1.

Parametry wytrzymałości na ściskanie muru oblicza się wg zasad podanych w normie PN-EN 1996-1-1 na podstawie parametrów elementów murowych, zaprawy oraz warunków wykonywania muru i jego parametrów geometrycznych.

 

Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie fk

 

1. Wybierz z naszej bazy danych

2. Podaj swoje dane

[MPa]
[MPa]
[mm]
[mm]
Wyliczone fb = xyz

[MPa]
[mm]
[mm]
[mm]
fk =

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie fd

Częściowy materiałowy współczynnik bezpieczeństwa dla muru ɣM

[mm]
ɣM =

fd =

Dodatkowy współczynnik bezpieczeństwa ɣRd dla murów o powierzchni przekroju poprzecznego 0,05 ≤ A < 0,30 m2

[mm]
[m2]
ɣRd =

fd =