ikona modułu

Izolacyjność akustyczna ściany z betonu zwykłego

Prawo masy dla betonu

Prawo masy podaje zależność pomiędzy masą powierzchniową przegrody jednorodnej i jednowarstwowej, a wartością jednoliczbowego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej.

 

Parametry ścian z betonu zwykłego / żelbetu dla których można stosować prawo masy

    wyniki obliczeń są miarodajne dla:

  • ściany wykonanej z jednego rodzaju betonu/ żelbetu o gęstości ρ od 2200 do 2400 kg/m3;
  • przegrody o jednakowej grubości (d) na całej powierzchni, bez kanałów, drążeń, otworów, pustek itp.;
  • ściany nieotynkowanej.

 

Zobacz również kalkulator izolacyjności akustycznej ściany z:

 

Dane wejściowe:

[kg/m3]
[mm]
masa powierzchniowa m =

RA1R =
RA2R =
RwR =