ikona modułu

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla ścian

Kalkulator służy do obliczania wartości współczynnika przenikania ciepła dla ścian uwzględniającego poprawki z uwagi na występowanie mostków termicznych (kotwy) oraz nieszczelności w izolacji - Uc [W/(m2*K)].

Obliczenia wykonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegóły prezentuje algorytm obliczania współczynnika przenikania ciepła U dla ścian

 

 

Schemat oznaczeń warstw w przekroju ściany

tynk zewnętrzny
warstwa elewacyjna
szczelina powietrzna
warstwa izolacyjna
warstwa nośna
tynk wewnętrzny

WYBIERZ PRZEKRÓJ ŚCIANY

Wybierz rodzaj ściany
Źródło danych
tynk zewnętrzny
warstwa elewacyjna
szczelina powietrzna
warstwa izolacyjna
warstwa nośna
tynk wewnętrzny
Czy szczelina powietrzna jest wentylowana
[mm2]

 
 
 
 
 
 Czy występują nieszczelności przechodzące przez całą warstwę izolacji
Czy występuje ryzyko cyrkulacji powietrza
Czy w ścianie występują kotwy ścienne o współczynniku mniejszym od 1,0 W/(mK) przechodzące przez warstwę izolacji
[W/mK]
[szt.]
[mm]
[mm2]