ikona modułu

Łatwości wykonania wiązań w murze

Określa tolerancję oraz minimalną wartość przewiązania murarskiego.

Im wartość jest wyższa, tym łatwiej jest wykonać prawidłowe wiązanie.

W przypadku gdy P< 0, nie ma możliwości prawidłowego wykonania muru niezbrojonego.

 

a - minimalna wartość przewiązania murarskiego.

 

 

wiązanie w murze

Rys: Przewiązanie elementów w murze

 

Zobacz również: Kalkulator łatwości wykonania narożników i połączeń muru.

 

 

Dane wejściowe: długość L i wysokość H elementu

[mm]
[mm]

... lub wstaw wybrany produkt z bazy danych

Pp =