ikona modułu

Łatwości wykonania narożników i połączeń muru

Wskaźnik określa łatwość wykonania narożników i połączeń muru.

Im wartość wskaźnika jest wyższa tym łatwiej jest murować.

W przypadku gdy Pn < 0, do prawidłowego wykonania konieczne jest użycie elementów uzupełniających - należy je kupić u producenta lub przyciąć na budowie.

 

Zobacz również: Kalkulator łatwości wykonania wiązań w murze.

 

Dane wejściowe: długość L, szerokość S i wysokość H elementu

[mm]
[mm]
[mm]

... lub wstaw wybrany produkt z bazy danych

Pn =