ikona modułu

Izolacyjność akustyczna ściany z betonu komórkowego

Prawo masy dla przegrody jednowarstwowej z betonu komórkowego.

Prawo masy podaje zależność pomiędzy masą powierzchniową przegrody jednorodnej i jednowarstwowej, a wartością jednoliczbowego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej.

 

Parametry ścian z betonu komórkowego dla których można stosować prawo masy

    wyniki obliczeń są miarodajne dla:

  • elementów murowych z betonu komórkowego o gęstości ρ od 400 do 700 kg/m3;
  • ściany otynkowanej tynkiem cementowo wapiennym o grubości min. 6 mm;
  • ściany o jednakowej grubości (d) na całej powierzchni bez kanałów, drążeń, otworów itp.;
  • spoiny pionowe mogą być niewypełnione zaprawą w przypadku systemu łączenia na pióro i wpust.

 

Zobacz również kalkulator izolacyjności akustycznej ściany z:

 

Dane wejściowe:

[kg/m3]
[mm]
masa powierzchniowa m =

RA1R =
RA2R =
RwR =