Leksykon

Znormalizowana różnica poziomów

Znormalizowana różnica poziomów Dn jest to różnica poziomów ciśnienia akustycznego uśrednionych w czasie i przestrzeni, występujących w dwóch pomieszczeniach w wyniku działania jednego lub kilku źródeł dźwięku w jednym z tych dwu pomieszczeń, sprowadzona do wartości pola powierzchni dźwiękochłonnej odniesienia w pomieszczeniu odbiorczym.

Znormalizowaną różnicę poziomów Dn

           
          oblicza się zgodnie z wzorem:
 

  


gdzie:

L1 – poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu nadawczym
        (ze źródłem dźwięków) [dB];

L2 – poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym [dB];

A  – równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej w pomieszczeniu odbiorczym [m2];

Ao – pole powierzchni dźwiękochłonnej odniesienia równa 10 m2.

 

Zależność pomiędzy znormalizowaną różnica poziomów oraz izolacyjnością akustyczną przybliżoną:
 

 

gdzie:

R’ - Izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona;

Ss – powierzchnia przegrody (elementu budynku) [m2].

 


 

Normy i przepisy budowlane