Leksykon

Zharmonizowane specyfikacje techniczne

Zgodnie z rozporządzeniem CPR Nr 305/2011 zharmonizowane specyfikacje techniczne oznaczają normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny.

W dyrektywie 89/106/EWG (CPD) – zastąpionej od 1 lipca 2013 przez rozporządzenie CPR – obok norm zharmonizowanych występowały europejskie aprobaty techniczne.

 


 

Normy i przepisy budowlane