Leksykon

Zabudowa jednorodzinna - definicja

opis obrazka

Przez zabudowę jednorodzinną należy rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.

Definicję zabudowy jednorodzinnej zapisano w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3 pkt. 2.

 

Zgodnie z definicją zabudowę jednorodzinną może stanowić nawet jeden budynek mieszkalny jednorodzinny a także zespół takich budynków. W zabudowie takiej obok budynków mieszkalnych mogą występować budynki garażowe i budynki gospodarcze.

 

Zespół budynków w zabudowie jednorodzinnej może mieć formę:

  • budynków jednorodzinnych wolnostojących;
  • budynków w zabudowie bliźniaczej;
  • budynków w zabudowie szeregowej;
  • budynków w zabudowie grupowej.

 


 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 3.2,


 

Normy i przepisy budowlane