Leksykon

Wzorcowa różnica poziomów

Wzorcowa różnica poziomów DnT jest to różnica poziomów ciśnienia akustycznego uśrednionych w czasie i przestrzeni, występujących w dwóch pomieszczeniach w wyniku działania jednego lub kilku źródeł dźwięku w jednym z tych dwu pomieszczeń, sprowadzona do wartości odniesienia czasu pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym.

Wzorcową różnicę poziomów DnT

oblicza się zgodnie z wzorem:
 

  

 

gdzie:

L1 – poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu nadawczym
        (ze źródłem dźwięków) [dB];

L2 – poziom ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu odbiorczym [dB];

T  – czas pogłosu w pomieszczeniu odbiorczym [s];

To – czas pogłosu odniesienia (dla pomieszczeń mieszkalnych równy 0,5 s).

 

 

Zależność pomiędzy wzorcową różnica poziomów oraz izolacyjnością akustyczną przybliżoną:
 

 

gdzie:

R’ -  izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona;

V  – objętość pomieszczenia odbiorczego [m3];

Ss – powierzchnia przegrody (elementu budynku) [m2].


 

Normy i przepisy budowlane