Leksykon

Wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym

Wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym produkowane są jednostkowo w nieseryjnym procesie produkcyjnym, na podstawie specjalnego zlecenia oraz wbudowywane w jednym określonym obiekcie budowlanym.

Jak oznakowany jest wyrób dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym?

 

Wyrobów dopuszczonych do jednostkowego zastosowania nie oznacza się ani oznakowaniem CE, ani znakiem budowlanym.

Wyrób przeznaczony do jednostkowego zastosowania nie jest wyrobem budowlanym seryjnie produkowanym i nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania. Nie może stanowić przedmiotu swobodnego obrotu handlowego i dlatego nie może być odstąpiony, sprzedany bądź przekazany w celu zastosowania w innym obiekcie budowlanym, niż to zostało określone w odpowiedniej indywidualnej dokumentacji technicznej.

 

Za bezpieczne wbudowanie wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, odpowiedzialny jest jego producent oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie określonego obiektu budowlanego.

 


  • ustawa o wyrobach budowlanych - art. 10
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 - art. 5

 

Normy i przepisy budowlane