Leksykon

Wyrób budowlany - definicja

Wyrób budowlany jest to każdy wyrób (bez względu na stopień przetworzenia) wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości (użytkowe) mają wpływ na właściwości użytkowe obiektów budowlanych z uwagi na spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

 

Wyrobem budowlanym jest także zestaw wprowadzony do obrotu przez jednego producenta, złożony z co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać wbudowane w obiektach budowlanych.

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować wyłącznie wyroby budowlane lub zestawy:
 

  • wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały;

  • o właściwościach użytkowych, umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych przez prawidłowo zaprojektowane i wykonane obiekty budowlane;

  • wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 


 

Normy i przepisy budowlane