Leksykon

Współczynnik wyrównywania temperatury

Współczynnik wyrównywania temperatury a jest to współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału podzielony przez jego ciepło właściwe i gęstość.
 

Współczynnik wyrównywania temperatury – wzór i definicja

 

Współczynnik wyrównywania temperatury (dyfuzyjność termiczna) pokazuje zależność temperatury wewnątrz elementu wykonanego z danego materiału od temperatury na jego powierzchni. Jest to określenie podatności materiału do wyrównania temperatury podczas nagrzewania lub ochładzania jednej z jego powierzchni.

 

a = λ / (cp * ρ) [m2 / s]

 

gdzie:

λ - współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)]

ρ - gęstość objętościowa [kg/m3]

cp - ciepło właściwe [J/(kg*K)]

 

Im wyższa wartość współczynnika a, tym szybciej zmienia się jego temperatura wewnętrzna pod wpływem zmiany temperatury na jednej z jego powierzchni.

Definicja współczynnika wyrównywania temperatury jest zamieszczona w normie PN-EN ISO 7345.

 

Wartości współczynnika wyrównywania temperatury dla wybranych materiałów

Przykładowe wartości współczynnika wyrównywania temperatury a:

materiał

współczynnik wyrównywania a    [106 · m2/s]

aluminium 95
stal 14
szkło od 0,5 do 0,9
beton od 0,7 do 0,85
żelbet 1,0
mur z cegły pełnej ceramicznej 0,3
mur z silikatów od 0,3 do 0,6
mur z betonu komórkowego od 0,2 do 0,4
drewno iglaste 0,17

Odwrotność współczynnika wyrównywania temperatury jest miarą bezwładności cieplnej danego materiału (1/a).

 


Normy i przepisy budowlane