Leksykon

Współczynnik przewodzenia ciepła

Współczynnik przewodzenia ciepła określa ilość energii cieplnej przepływającej przez płaską warstwę materiału grubości 1 m, przy różnicy temperatur 1K na powierzchniach tej warstwy.

W załączniku A do normy ISO 7345 podano rozszerzenie pojęcia przewodzenia ciepła w przypadkach porowatych materiałów izotropowych i anizotropowych, a także wpływu poziomu temperatury i innych warunków badania.

 

Współczynnik przewodzenia ciepła - wzór

 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ został zdefiniowany w normie ISO 7345 następującą zależnością:

           

 

Jednostką współczynnika przewodzenia ciepła λ jest W/(m · K).

 


 

Normy i przepisy budowlane