Leksykon

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła U (powierzchniowy współczynnik przenikania ciepła) jest to wartość strumienia cieplnego w stanie ustalonym podzielona przez różnicę temperatury otoczenia na obu stronach płaskiego i jednorodnego układu oraz przez jego pole powierzchni:

Wzór na współczynnik przenikania ciepła

 

     U = φ/(T1 – T2) · A

Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m2 · K).

Odwrotnością współczynnika przenikania ciepła jest całkowity opór cieplny między otoczeniem po obu stronach jednorodnego układu płaskiego.

 

Liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ

 

Liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ jest to strumień cieplny w stanie ustalonym podzielony przez długość l i różnicę temperatur otoczenia (T1 – T2) po obu stronach układu:

      Ψ = φ/(T1 – T2) · l

Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/(m · K).

Odwrotnością liniowego współczynnika przenikania ciepła jest całkowity liniowy opór cieplny pomiędzy otoczeniem po obu stronach układu.

 

W przypadkach, gdy liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ jest stosowany do scharakteryzowania liniowych mostków termicznych w przegrodach zewnętrznych budynku, jest on dodatkowym (a nie całkowitym) obok powierzchniowego współczynnika przenikania ciepła U przenoszeniem ciepła przez tę przegrodę.

 


 

Normy i przepisy budowlane