Leksykon

Współczynnik przejmowania ciepła

Współczynnik przejmowania ciepła jest to gęstość strumienia cieplnego q przepływającego przez powierzchnię w stanie ustalonym podzielona przez różnicę temperatur tej powierzchni Ts i otoczenia Ta.

Wzór na współczynnik przejmowania ciepła

 

                             Współczynnik przejmowania ciepła - wzór

 

Jednostką współczynnika przejmowania ciepła jest W/(m2 · K).

Ta definicja współczynnika przejmowania ciepła jest zamieszczona w normie PN-EN ISO 7345.

 


 

Normy i przepisy budowlane